TUYỂN DỤNG
Bạn mong muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực tiệc cưới & hội nghị? Bạn mong chờ nhiều cơ hội để học tập và vận dụng những kĩ năng vào thực tế? Để trở thành một thành viên của GALA CENTER vui lòng liên hệ:
Messenger logo