DỊCH VỤ F&B
Chất lượng món ăn luôn là tiêu chí hàng đầu mà GALA CENTER quan tâm đảm bảo cho các thực khách của mình.
catering table set service with silverware and glass stemware at restaurant before party; Shutterstock ID 70419784; PO: aol; Job: production; Client: drone